Rocío Ávila

Rocío Ávila

Rubí (Barcelona) / Filòloga catalana. Professora de llengua i literatura catalana Departament d'Ensenyament Generalitat de Catalunya.