Rodopis

10 followers
·
6 following
Stránka fanúšikov genealógie a rodinnej histórie. Viac na www.rodopis.sk
Rodopis
More ideas from Rodopis
Prof. MUDr. Vojtech Alexander, krstený Vojtech Ignác Alexander, (* 31. máj 1857, Kežmarok – † 15. január 1916, Budapešť) bol slovenský lekár a fyzik.

Prof. MUDr. Vojtech Alexander, krstený Vojtech Ignác Alexander, (* 31. máj 1857, Kežmarok – † 15. január 1916, Budapešť) bol slovenský lekár a fyzik.

Vojtech Ignác Alexander sa narodil 30.05.1857 v Kežmarku č. 295 do rodiny mešťanostu, neskôr mestského kapitána Ignáca Alexandra a Matildy rodenej Beck

Vojtech Ignác Alexander sa narodil 30.05.1857 v Kežmarku č. 295 do rodiny mešťanostu, neskôr mestského kapitána Ignáca Alexandra a Matildy rodenej Beck

Mikuláš Schneider-Trnavský (* 24. máj 1881, Trnava – † 28. máj 1958, Bratislava) bol slovenský skladateľ, dirigent a hudobný pedagóg.

Mikuláš Schneider-Trnavský was a Slovak composer.

Mikuláš Schneider - Trnavský sa narodil 24.05.1881 v Trnave rodičom Mikulášovi Schneider a Márii Kuženy. Prímeno Trnavský mu pridal Svetozár Hurban Vajanský.

Mikuláš Schneider - Trnavský sa narodil 24.05.1881 v Trnave rodičom Mikulášovi Schneider a Márii Kuženy. Prímeno Trnavský mu pridal Svetozár Hurban Vajanský.

Pavol Jozef Šafárik (* 13. máj 1795, Kobeliarovo – † 26. jún 1861, Praha) bol slovenský básnik, historik, etnograf, slavista a univerzitný profesor. Založil vedeckú slavistiku. Svoje diela písal prevažne po nemecky alebo po česky.

Pavol Jozef Šafárik (* 13. máj 1795, Kobeliarovo – † 26. jún 1861, Praha) bol slovenský básnik, historik, etnograf, slavista a univerzitný profesor. Založil vedeckú slavistiku. Svoje diela písal prevažne po nemecky alebo po česky.

Pavol Jozef Šafárik sa narodil 13.05.1795 v rodine evanjelického kazateľa a učiteľa Pavla Šafárika na fare v Kobeliarove. P. J. Šafárik mal ďalších štyroch súrodencov. Ich matka Katarína, rodená Káresová (1764 – 1812) pochádzala z chudobnej zemianskej rodiny v Hankovej.

Pavol Jozef Šafárik sa narodil 13.05.1795 v rodine evanjelického kazateľa a učiteľa Pavla Šafárika na fare v Kobeliarove. P. J. Šafárik mal ďalších štyroch súrodencov. Ich matka Katarína, rodená Káresová (1764 – 1812) pochádzala z chudobnej zemianskej rodiny v Hankovej.

prof. Ing. a bc. Aurel Bohuslav Stodola, Dr. h. c. (* 11. máj 1859, Liptovský Mikuláš – † 25. december 1942, Zürich, Švajčiarsko) bol slovenský fyzik, technik, zakladateľ teórie parných a plynových turbín.

Aurel Stodola today Slovakia - 1942 Switzerland) - a Slovak engineer…

Narodil sa 11. mája 1859 v Liptovskom Mikuláši, časti Vrbica - Hušták č. 26 do evanjelickej rodiny remeselníka Ondreja Stodolu a Anny, rod. Kováčovej. Ako dátum narodenia sa v literatúre uvádza 10. máj 1859, rodná matrika však jednoznačne uvádza ako deň narodenia až 11. mája. Týždeň po narodení dostal pri krste mená Aurel Bohuslav. Ľudovú školu vychodil v Liptovskom Mikuláši.

Narodil sa 11. mája 1859 v Liptovskom Mikuláši, časti Vrbica - Hušták č. 26 do evanjelickej rodiny remeselníka Ondreja Stodolu a Anny, rod. Kováčovej. Ako dátum narodenia sa v literatúre uvádza 10. máj 1859, rodná matrika však jednoznačne uvádza ako deň narodenia až 11. mája. Týždeň po narodení dostal pri krste mená Aurel Bohuslav. Ľudovú školu vychodil v Liptovskom Mikuláši.

Martin Miloš Braxatoris (* 2. máj 1863 Banská Bystrica-Radvaň - † 26. august 1934 Senica) bol evanjelický kňaz, básnik, redaktor, prekladateľ. Pseudonym: Gnom, Martin Sládkovič, Ondrejovič, Strýčko Martin. Jeho otec bol známy slovenský básnik Andrej Braxatoris-Sládkovič (autor:Marína a Detvan a daľšich diel) a syn známy slovenský libretista, textár a spoluzakladateľ slovenskej operety Pavol Braxatoris (autor operiet napr. Modrá ruža, Pod cudzou vlajkou...).

Martin Miloš Braxatoris (* 2. máj 1863 Banská Bystrica-Radvaň - † 26. august 1934 Senica) bol evanjelický kňaz, básnik, redaktor, prekladateľ. Pseudonym: Gnom, Martin Sládkovič, Ondrejovič, Strýčko Martin. Jeho otec bol známy slovenský básnik Andrej Braxatoris-Sládkovič (autor:Marína a Detvan a daľšich diel) a syn známy slovenský libretista, textár a spoluzakladateľ slovenskej operety Pavol Braxatoris (autor operiet napr. Modrá ruža, Pod cudzou vlajkou...).

Martin Miloš Braxatoris bol slovenský spisovateľ, redaktor, prekladateľ. Narodil sa v roku 1863 v Banskej Bystrici – Radvani. Jeho otec bol významný slovenský básnik Andrej Sládkovič, matka Antónia Júlia rod. Sekovičová, mal dvoch bratov a dve sestry. S manželkou Matildou, rod. Štollmanovou, mal dve dcéry a troch synov.  Krstnými rodičmi bol Ľudovít Turzo, Ľudovít Groszman, Terézia Kellner a Hermína Furdík. Krstil ho rodinný priateľ banskobystrický farár Anton Penzel.

Martin Miloš Braxatoris bol slovenský spisovateľ, redaktor, prekladateľ. Narodil sa v roku 1863 v Banskej Bystrici – Radvani. Jeho otec bol významný slovenský básnik Andrej Sládkovič, matka Antónia Júlia rod. Sekovičová, mal dvoch bratov a dve sestry. S manželkou Matildou, rod. Štollmanovou, mal dve dcéry a troch synov. Krstnými rodičmi bol Ľudovít Turzo, Ľudovít Groszman, Terézia Kellner a Hermína Furdík. Krstil ho rodinný priateľ banskobystrický farár Anton Penzel.

Ľudmila Podjavorinská, vlastným menom Ľudmila Riznerová (* 26. apríl 1872, Horné Bzince, teraz Bzince pod Javorinou – † 2. marec 1951, Nové Mesto nad Váhom) bola slovenská prozaička a poetka, autorka lyricko-epických i epických básní.

Smotánka inej doby: Dokážeš rozpoznať známe osobnosti z minulosti?

Ľudmila Podjavorinská (Riznerová) sa narodila 26.04.1872 ako ôsme z desiatich detí učiteľa Karola Rudolfa Riznera a Márie Riznerovej, rod. Klimáčkovej v Horných Bzinciach (dnes Bzince pod Javorinou), dedinke pod Veľkou Javorinou.

Ľudmila Podjavorinská (Riznerová) sa narodila 26.04.1872 ako ôsme z desiatich detí učiteľa Karola Rudolfa Riznera a Márie Riznerovej, rod. Klimáčkovej v Horných Bzinciach (dnes Bzince pod Javorinou), dedinke pod Veľkou Javorinou.

Matričný záznam - Ladislav Jozef Baltazár Eustach, sa narodil 23.04.1852 v Beckove č. p. 5, pokrstený 4. mája, do zmiešaného manželstva katolíckeho otca baróna Eduarda Medňanského a evanjelickej matky Márie Anny, rod. Szirmay.

Matričný záznam - Ladislav Jozef Baltazár Eustach, sa narodil 23.04.1852 v Beckove č. p. 5, pokrstený 4. mája, do zmiešaného manželstva katolíckeho otca baróna Eduarda Medňanského a evanjelickej matky Márie Anny, rod. Szirmay.

Terézia Vansová (* 18. apríl 1857, Zvolenská Slatina – † 10. október 1942, Banská Bystrica) bola slovenská spisovateľka, predstaviteľka prvej generácie realizmu na Slovensku, zakladateľka ženského časopisu Dennica, funkcionárka Živeny, podporovateľka ochotníckeho divadla a etnografka.

Terézia Vansová Slovak poet, novelist, and editor

Terézia Vansová rod. Medvecká sa narodila vo Zvolenskej Slatine spolu s bratom, dvojčaťom Jurajom ako siedme dieťa evanjelického farára Samuela Medveckého a jeho manželky Terézie.

Terézia Vansová rod. Medvecká sa narodila vo Zvolenskej Slatine spolu s bratom, dvojčaťom Jurajom ako siedme dieťa evanjelického farára Samuela Medveckého a jeho manželky Terézie.