season sorting

four seasons sorting activity free printable, teaching the seasons, seasons kindergarten, preschool seasons, weather & seasons worksheets and

MATERIALES - BINGOS DE LA /B/, /M/, /N/, /F/,/LL/, /C-Ç/, /G/, /R/, /T/, /P/  Diferentes bingos de los fonemas mencionados en catalán / valenciano.  http://arasaac.org/materiales.php?id_material=919

MATERIALES - BINGOS DE LA /B/, /M/, /N/, /F/,/LL/, /C-Ç/, /G/, /R/, /T/, /P/ Diferentes bingos de los fonemas mencionados en catalán / valenciano. http://arasaac.org/materiales.php?id_material=919

Mes contes amb Pictogrames

CUENTOS CON PICTOGRAMAS

Los Tres Cerditos Teaching Spanish w/ Comprehensible Input: Pictograms of Well-Known Stories

Cançoner infantil amb pictogrames

Cançoner infantil amb pictogrames

Contes clàssics en imatges per treballar la lectoescriptura. Tallar les imatges i el text que correspon a cada una. Plastificar-ho tot per separat, imatges i texts. Els alumnes han de posar el text amb la imatge corresponent i han d'ordenar la seqüència correctament. L'enllaç conté molts més contes. El text s'elabora segons el nivell.

Visuals that can be used to elicit writing or speaking.

Contes clàssics en imatges per treballar la lectoescriptura. Tallar les imatges i el text que correspon a cada una. Plastificar-ho tot per separat, imatges i texts. Els alumnes han de posar el text amb la imatge corresponent i han d'ordenar la seqüència correctament. L'enllaç conté molts més contes. El text s'elabora segons el nivell.

Visuals that can be used to elicit writing or speaking.

MATERIALES - Tableros de Comunicación de 12 casillas.  Tablero de comunicación de doce casillas para trabajar y evitar conductas disruptivas.   http://arasaac.org/materiales.php?id_material=224

MATERIALES - Tableros de Comunicación de 12 casillas. Tablero de comunicación de doce casillas para trabajar y evitar conductas disruptivas. http://arasaac.org/materiales.php?id_material=224

MATERIALES - Tableros de Comunicación de 12 casillas.  Tablero de comunicación de doce casillas sobre el aseo.   http://arasaac.org/materiales.php?id_material=224

MATERIALES - Tableros de Comunicación de 12 casillas. Tablero de comunicación de doce casillas sobre el aseo. http://arasaac.org/materiales.php?id_material=224


More ideas
Pinterest
Search