Ken-ichi Nishi

Ken-ichi Nishi

www.route24.jp
Tokyo, Japan / Video Game Creator
Ken-ichi Nishi