Sağlık çalışanları döner sermaye ödemeleri, emekliliğe yansıtılmalıdır.

Sağlık çalışanları döner sermaye ödemeleri, emekliliğe yansıtılmalıdır.

Sağlık çalışanları döner sermaye ödemeleri, emekliliğe yansıtılmalıdır.