shabtabnews

پایگاه" شب تاب"منعکس کننده اخبار مهم روز به صورت تحلیلی و موارد نقض حقوق بشر همراه با گزیده ای از فعالیتهای نهادهای حقوق بشری است. shabtabnews.com
5.06k Pins22 Followers
نوشته شیما بابایی از دوران بازجویی خود: بازجویان معتقدند وقتی کسی شجاعت ایستادن در برابر حکومت را پیدا میکند حتما مواد مخدر مصرف میکند که به این درجه از شجاعت میرسد! @DORRTV #بيداري _انقلاب #اعتراضات_سراسري

نوشته شیما بابایی از دوران بازجویی خود: بازجویان معتقدند وقتی کسی شجاعت ایستادن در برابر حکومت را پیدا میکند حتما مواد مخدر مصرف میکند که به این درجه از شجاعت میرسد! @DORRTV #بيداري _انقلاب #اعتراضات_سراسري

مطلبی در مورد دراویش: @DORRTV دراویش گنابادی گروهی از شیعیان دوازده امامی هستند که بیش از ده ها سال است در ایران مورد تبعیض و آزار و اذیت های سازمان یافته قرار گرفته اند. همچنین بسیاری از مساجد و حسینیه های آنها در سراسر کشور طی سالیان متمادی به آتش کشیده شد و یا با لودر تخریب شده تا به هر شکلی از تجمع و عزاداری و نیایش های آنها جلوگیری گردد. تا کنون هیچ دلیلی مبنی بر انجام هر نوع اقدام مغایر با امنیت ملی توسط دراویش به دست نیامده است. با این همه فشار ها بر این گروه رو به فزونی دارد. آیت…

مطلبی در مورد دراویش: @DORRTV دراویش گنابادی گروهی از شیعیان دوازده امامی هستند که بیش از ده ها سال است در ایران مورد تبعیض و آزار و اذیت های سازمان یافته قرار گرفته اند. همچنین بسیاری از مساجد و حسینیه های آنها در سراسر کشور طی سالیان متمادی به آتش کشیده شد و یا با لودر تخریب شده تا به هر شکلی از تجمع و عزاداری و نیایش های آنها جلوگیری گردد. تا کنون هیچ دلیلی مبنی بر انجام هر نوع اقدام مغایر با امنیت ملی توسط دراویش به دست نیامده است. با این همه فشار ها بر این گروه رو به فزونی دارد. آیت…

امروز و به صورت همزمان تجمع سپرده گذاران کاسپین تهران.رشت.ابهر برگزار شد #اعتراضات_سراسری #انقلاب_بیداری @DORRTV #انقلاب_بيداري

امروز و به صورت همزمان تجمع سپرده گذاران کاسپین تهران.رشت.ابهر برگزار شد #اعتراضات_سراسری #انقلاب_بیداری @DORRTV #انقلاب_بيداري

خبر فوری بازداشتهای گسترده به دولتسرای جناب دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی رسید بنا بر گزارشات رسیده هر کس از درب منزل دکتر نورعلی تابنده خارج میشود دستگیر وبه کلانتری برده میشود. آقای فاطمی راننده ایشان.آقای رکنی خدمه دولتسرا سرکار خانم محبوبه رحیمی خدمه دولتسرا هر سه نفر جزءدستگیر شدگان لحظاتی پیش بودند. گویا مسئولان امر قرار نیست کوچکترین تدبیری به کار بندند. روز گذشته دکتر محمود صادقی مسئولان امر را برای حل این ماجرا و پایان دادن حمله افراطیون به…

خبر فوری بازداشتهای گسترده به دولتسرای جناب دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی رسید بنا بر گزارشات رسیده هر کس از درب منزل دکتر نورعلی تابنده خارج میشود دستگیر وبه کلانتری برده میشود. آقای فاطمی راننده ایشان.آقای رکنی خدمه دولتسرا سرکار خانم محبوبه رحیمی خدمه دولتسرا هر سه نفر جزءدستگیر شدگان لحظاتی پیش بودند. گویا مسئولان امر قرار نیست کوچکترین تدبیری به کار بندند. روز گذشته دکتر محمود صادقی مسئولان امر را برای حل این ماجرا و پایان دادن حمله افراطیون به…

حسین بازجوی منقلی در ورق پاره داعشیان (کیهان) دست از التهاب آفرینی برعلیه دراویش برنمیدارد. #گلستان_هفتم #انقلاب_بیداری @DORRTV #گلستان_هفتم

حسین بازجوی منقلی در ورق پاره داعشیان (کیهان) دست از التهاب آفرینی برعلیه دراویش برنمیدارد. #گلستان_هفتم #انقلاب_بیداری @DORRTV #گلستان_هفتم

ضرب و شتم شدید دراویش بی گناه در حین دستگیری و انتقال به بازداشتگاه توسط داعشیان حاکم بر ایران #گلستان_هفتم @DORRTV #گلستان_هفتم

ضرب و شتم شدید دراویش بی گناه در حین دستگیری و انتقال به بازداشتگاه توسط داعشیان حاکم بر ایران #گلستان_هفتم @DORRTV #گلستان_هفتم

برچسب زنیهای داعشی های کیهان شریعتمداری بر دراویش ستمدیده و زیر سرکوب به شدت محکوم است! #گلستان_هفتم @DORRTV #گلستان_هفتم

برچسب زنیهای داعشی های کیهان شریعتمداری بر دراویش ستمدیده و زیر سرکوب به شدت محکوم است! #گلستان_هفتم @DORRTV #گلستان_هفتم

انتقال تعدادی از دراویش زن از زندان اوین به زندان قرچک @DORRTV مجذوبان نور گزارش داده که شب گذشته تعدادی از دراویش گنابادی زن به نامهای سپیده مرادی شکوفه یداللهی نازیلا نوری شیما انتصاری سیما انتصاری آویشا جلالالدین مریم فریسانیمعصومه باراکوهی و الهام احمدی در حالی که همهی آنها بر اثر ضرب و شتم وحشیانهی نیروهای لباسشخصی بهشدت زخمی بوده و بعضی از آنها دچار شکستگی سر و دست و پا و هستند را از مرکز وزرا به دادسرای زندان اوین فرستادند و پس از تفهیم اتهام با عناوین اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور…

انتقال تعدادی از دراویش زن از زندان اوین به زندان قرچک @DORRTV مجذوبان نور گزارش داده که شب گذشته تعدادی از دراویش گنابادی زن به نامهای سپیده مرادی شکوفه یداللهی نازیلا نوری شیما انتصاری سیما انتصاری آویشا جلالالدین مریم فریسانیمعصومه باراکوهی و الهام احمدی در حالی که همهی آنها بر اثر ضرب و شتم وحشیانهی نیروهای لباسشخصی بهشدت زخمی بوده و بعضی از آنها دچار شکستگی سر و دست و پا و هستند را از مرکز وزرا به دادسرای زندان اوین فرستادند و پس از تفهیم اتهام با عناوین اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور…

بیانیه اول اسفند سال یکهزار و سیصد و نود و شش #حضرت_آقای_حاج_دکتر_نورعلی_تابنده #مجذوبعلیشاه ارواحنا له الفداء صفحه  #گلستان_هفتم @DORRTV #گلستان_هفتم

بیانیه اول اسفند سال یکهزار و سیصد و نود و شش #حضرت_آقای_حاج_دکتر_نورعلی_تابنده #مجذوبعلیشاه ارواحنا له الفداء صفحه #گلستان_هفتم @DORRTV #گلستان_هفتم

بیانیه اول اسفند سال یکهزار و سیصد و نود و شش #حضرت_آقای_حاج_دکتر_نورعلی_تابنده #مجذوبعلیشاه ارواحنا له الفداء صفحه  #گلستان_هفتم @DORRTV #گلستان_هفتم

بیانیه اول اسفند سال یکهزار و سیصد و نود و شش #حضرت_آقای_حاج_دکتر_نورعلی_تابنده #مجذوبعلیشاه ارواحنا له الفداء صفحه #گلستان_هفتم @DORRTV #گلستان_هفتم

خبر فوری بازداشتهای گسترده به دولتسرای جناب دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی رسید بنا بر گزارشات رسیده هر کس از درب منزل دکتر نورعلی تابنده خارج میشود دستگیر وبه کلانتری برده میشود. آقای فاطمی راننده ایشان.آقای رکنی خدمه دولتسرا سرکار خانم محبوبه رحیمی خدمه دولتسرا هر سه نفر جزءدستگیر شدگان لحظاتی پیش بودند. گویا مسئولان امر قرار نیست کوچکترین تدبیری به کار بندند. روز گذشته دکتر محمود صادقی مسئولان امر را برای حل این ماجرا و پایان دادن حمله افراطیون به…

خبر فوری بازداشتهای گسترده به دولتسرای جناب دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی رسید بنا بر گزارشات رسیده هر کس از درب منزل دکتر نورعلی تابنده خارج میشود دستگیر وبه کلانتری برده میشود. آقای فاطمی راننده ایشان.آقای رکنی خدمه دولتسرا سرکار خانم محبوبه رحیمی خدمه دولتسرا هر سه نفر جزءدستگیر شدگان لحظاتی پیش بودند. گویا مسئولان امر قرار نیست کوچکترین تدبیری به کار بندند. روز گذشته دکتر محمود صادقی مسئولان امر را برای حل این ماجرا و پایان دادن حمله افراطیون به…

خبر فوری بازداشتهای گسترده به دولتسرای جناب دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی رسید بنا بر گزارشات رسیده هر کس از درب منزل دکتر نورعلی تابنده خارج میشود دستگیر وبه کلانتری برده میشود. آقای فاطمی راننده ایشان.آقای رکنی خدمه دولتسرا سرکار خانم محبوبه رحیمی خدمه دولتسرا هر سه نفر جزءدستگیر شدگان لحظاتی پیش بودند. گویا مسئولان امر قرار نیست کوچکترین تدبیری به کار بندند. روز گذشته دکتر محمود صادقی مسئولان امر را برای حل این ماجرا و پایان دادن حمله افراطیون به…

خبر فوری بازداشتهای گسترده به دولتسرای جناب دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی رسید بنا بر گزارشات رسیده هر کس از درب منزل دکتر نورعلی تابنده خارج میشود دستگیر وبه کلانتری برده میشود. آقای فاطمی راننده ایشان.آقای رکنی خدمه دولتسرا سرکار خانم محبوبه رحیمی خدمه دولتسرا هر سه نفر جزءدستگیر شدگان لحظاتی پیش بودند. گویا مسئولان امر قرار نیست کوچکترین تدبیری به کار بندند. روز گذشته دکتر محمود صادقی مسئولان امر را برای حل این ماجرا و پایان دادن حمله افراطیون به…

تجمع اعتراضی غارت شدگان افضل توس #انقلاب_بیداری #اعتراضات_سراسری @DORRTV #انفلاب #بيداري #اعتراضات_سراسري

تجمع اعتراضی غارت شدگان افضل توس #انقلاب_بیداری #اعتراضات_سراسری @DORRTV #انفلاب #بيداري #اعتراضات_سراسري

عکسھایی از رفتار جنایتکاران لباس شخصی سرکوبعلیشاه در پاسداران گلستان ھفتم با دراویش مظلوم گنابادی. #گلستان_هفتم @DORRTV #گلستان_هفتم

عکسھایی از رفتار جنایتکاران لباس شخصی سرکوبعلیشاه در پاسداران گلستان ھفتم با دراویش مظلوم گنابادی. #گلستان_هفتم @DORRTV #گلستان_هفتم

عکسھایی از رفتار جنایتکاران لباس شخصی سرکوبعلیشاه در پاسداران گلستان ھفتم با دراویش مظلوم گنابادی. #گلستان_هفتم @DORRTV #گلستان_هفتم

عکسھایی از رفتار جنایتکاران لباس شخصی سرکوبعلیشاه در پاسداران گلستان ھفتم با دراویش مظلوم گنابادی. #گلستان_هفتم @DORRTV #گلستان_هفتم

عکسھایی از رفتار جنایتکاران لباس شخصی سرکوبعلیشاه در پاسداران گلستان ھفتم با دراویش مظلوم گنابادی. #گلستان_هفتم @DORRTV #گلستان_هفتم

عکسھایی از رفتار جنایتکاران لباس شخصی سرکوبعلیشاه در پاسداران گلستان ھفتم با دراویش مظلوم گنابادی. #گلستان_هفتم @DORRTV #گلستان_هفتم

Pinterest
Search