asimi kai fos
More ideas from asimi kai fos
handmade christmas wreath with polymer clay flowers and santa (diameter 30 cm) information: asimi kai fos: elmousou@live.com

handmade christmas wreath with polymer clay flowers and santa (diameter 30 cm) information: asimi kai fos: elmousou@live.com

handmade wreath with polymer clay flowers (diameter 20 cm) information asimi kai fos:elmousou@live.com

handmade wreath with polymer clay flowers (diameter 20 cm) information asimi kai fos:elmousou@live.com

handmade wreath with polymer clay flowers (diameter 20 cm) information asimi kai fos:elmousou@live.com

handmade wreath with polymer clay flowers (diameter 20 cm) information asimi kai fos:elmousou@live.com

handmade wreath with polymer clay flowers (diameter 25 cm) information asimi kai fos:elmousou@live.com

Wicker wreath with handmade flowers from polymer clay

handmade wreath with polymer clay flowers and bees (diameter 25 cm) information: asimi kai fos : elmousou@live.com

handmade wreath with polymer clay flowers and bees (diameter 25 cm) information: asimi kai fos : elmousou@live.com