سایت تخصصی بهداشت حرفه ای

866 Pins
 3y
سوالات تستی شبکه های توزیع آب و تاسیسات آن + پاسخ تشریحی ١- هدف اساسی از به کا�رگیری مخازن توزیع به کدام گزینه نزدیکتر است؟ (آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ۷۳) ۱) تامین نوسانات مصرف آب ۲) افزایش ظرفیت ذخیره ای ۳) تامین فشار ۴) کلرزنی آب ۲- حداقل ظرفیت مخزن آب در شبکه توزیع باید چه درصدی از حداکثر نیاز آبی روزانه باشد؟ (آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ۷۵) ۱) ۱۰۰ ۲) ۷۵ ۳) ۵۰ ۴) ۲۵ Art, Map, Save
سوالات تستی شبکه های توزیع آب و تاسیسات آن + پاسخ تشریحی
سوالات تستی شبکه های توزیع آب و تاسیسات آن + پاسخ تشریحی ١- هدف اساسی از به کارگیری مخازن توزیع به کدام گزینه نزدیکتر است؟ (آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ۷۳) ۱) تامین نوسانات مصرف آب ۲) افزایش ظرفیت ذخیره ای ۳) تامین فشار ۴) کلرزنی آب ۲- حداقل ظرفیت مخزن آب در شبکه توزیع باید چه درصدی از حداکثر نیاز آبی روزانه باشد؟ (آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ۷۵) ۱) ۱۰۰ ۲) ۷۵ ۳) ۵۰ ۴) ۲۵
قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار همه کارشناسان بهداشت حرفه ای باید نسبت به قوانین و مقرراتی ایمنی و بهداشت آگاه باشند تا در صورتی که حادثه یا مورد حقوقی در شرکت ایجاد شد، بتوانند پاسخگو باشند. در زیر بخشی از این قوانین که در رابطه با حوادث ناشی از کار است بیان شده است. 1- حادثه ناشی از کار را تعریف نمائید؟ حادثه ناشی ا�ز کار عبارت است از اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیر مرگبار همراه می باشد. 2- از دیدگاه صندوق تأمین اجتماعی حادثه ناشی از کار چیست؟ Films, Film Posters, Movies, Poster, Movie Posters
قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار
قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار همه کارشناسان بهداشت حرفه ای باید نسبت به قوانین و مقرراتی ایمنی و بهداشت آگاه باشند تا در صورتی که حادثه یا مورد حقوقی در شرکت ایجاد شد، بتوانند پاسخگو باشند. در زیر بخشی از این قوانین که در رابطه با حوادث ناشی از کار است بیان شده است. 1- حادثه ناشی از کار را تعریف نمائید؟ حادثه ناشی از کار عبارت است از اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیر مرگبار همراه می باشد. 2- از دیدگاه صندوق تأمین اجتماعی حادثه ناشی از کار چیست؟
آسیب ها و بیمارهای شنوایی ناشی از سر و صدا ویژگی های عامل ایجادکننده سر و صدا (noise) عموما به یک صدای ناخواسته اطلاق می گردد. صدا احساسی است که در نتیجه ارتعاش هوا یا هر محیط دیگری در گوش حاصل می شود. صدا همچنین می تواند با برخورد مستقیم با ماده مرتعش ادراک شود. گوش انسان قادر به درک صدای در محدوده 16 الی 20000 هرتز می باشد. یک سر و صدا با موج کوتاه دارای حداکثر انرژی منحصر شده در فرکانس های با طیف کوتاه است، و یک صدای خالص (مثل صدای حاصل از تنظیم یک چنگ موسیقی) دربرگیر Animation, Ideas, Noise Pollution, Hearing Problems, Noise, Hearing, Stop Motion, Animation Stop Motion, Audiology
آسیب ها و بیمارهای شنوایی ناشی از سر و صدا
آسیب ها و بیمارهای شنوایی ناشی از سر و صدا ویژگی های عامل ایجادکننده سر و صدا (noise) عموما به یک صدای ناخواسته اطلاق می گردد. صدا احساسی است که در نتیجه ارتعاش هوا یا هر محیط دیگری در گوش حاصل می شود. صدا همچنین می تواند با برخورد مستقیم با ماده مرتعش ادراک شود. گوش انسان قادر به درک صدای در محدوده 16 الی 20000 هرتز می باشد. یک سر و صدا با موج کوتاه دارای حداکثر انرژی منحصر شده در فرکانس های با طیف کوتاه است، و یک صدای خالص (مثل صدای حاصل از تنظیم یک چنگ موسیقی) دربرگیر
مدیریت خطر و ایمنی بیمار تعاریف: مخاطره: هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند باعث صدمه ، بیماری یا مرگ افراد، آسیب یا تخریب یا از دست دادن تجهیزات و دارایی سازمان شود ریسک: احتمال مخاطره یا عواقب بد، احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب شدت: نتیجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه ، آسیب به اموال ، و یا دیگر موارد مضری که می تواند اتفاق بیفتد احتمال: احتمال رخ دادن یک رویداد ضرورت های مدیریت ریسک در تمامِی اقدامات سازمانی ، امکان تصمیم گیری متعدد است Hd Anime Wallpapers, Hospital, Nurse, Family Art, Theme Background, Home Decor Decals
مدیریت خطر و ایمنی بیمار
مدیریت خطر و ایمنی بیمار تعاریف: مخاطره: هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند باعث صدمه ، بیماری یا مرگ افراد، آسیب یا تخریب یا از دست دادن تجهیزات و دارایی سازمان شود ریسک: احتمال مخاطره یا عواقب بد، احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب شدت: نتیجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه ، آسیب به اموال ، و یا دیگر موارد مضری که می تواند اتفاق بیفتد احتمال: احتمال رخ دادن یک رویداد ضرورت های مدیریت ریسک در تمامِی اقدامات سازمانی ، امکان تصمیم گیری متعدد است
لباس ایمنی کار (مشخصات، استاندارد) انواع لباس کار عوامل تهديد كننده در محيط كار كه می توان با استفاده از لباس كار از فرد در مقابل آنها محافظت كرد شامل موارد زير است: مواجعه با گرما مواجعه با سرما پاشش مواد مذاب برخورد اجسام و فشار اجسام نوک تيز و برنده مواد شيميايي خطرناک مواد راديو اكتيو Fashion, Hats, Hard Hat
لباس ایمنی کار (مشخصات، استاندارد)
لباس ایمنی کار (مشخصات، استاندارد) انواع لباس کار عوامل تهديد كننده در محيط كار كه می توان با استفاده از لباس كار از فرد در مقابل آنها محافظت كرد شامل موارد زير است: مواجعه با گرما مواجعه با سرما پاشش مواد مذاب برخورد اجسام و فشار اجسام نوک تيز و برنده مواد شيميايي خطرناک مواد راديو اكتيو
ایمنی تاور کرین در این بخش سعی شده است که کلیه نکات ایمنی تاورکرین، دستورالعمل و آیین نامه ایمنی، چک لیست و … به صورت طبقه �بندی جمع آوری و پیوست شود. دستورالعمل ایمنی تاور کرین چک لیست ایمنی تاور کرین ویدیو ایمنی جرثقیل برجی نکات ایمنی و بازرسی فنی تاور کرین بررسی حوادث ناشی از کار جرثقیل برجی معرفی انواع جرثقیل های برجی و اجزای آن الزامات ایمنی و فنی در زمان انتخاب تاورکرین زیر ساخت های مورد نیاز در زمان نصب و بهره برداری ارزیابی ریسک و بازرسی جرثقیل آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری Health And Safety, Worker, Hot Weather, Stand Down, Workplace, Occupational Health And Safety, Fair Grounds, Occupational Health, Self Monitoring
ایمنی تاور کرین
ایمنی تاور کرین در این بخش سعی شده است که کلیه نکات ایمنی تاورکرین، دستورالعمل و آیین نامه ایمنی، چک لیست و … به صورت طبقه بندی جمع آوری و پیوست شود. دستورالعمل ایمنی تاور کرین چک لیست ایمنی تاور کرین ویدیو ایمنی جرثقیل برجی نکات ایمنی و بازرسی فنی تاور کرین بررسی حوادث ناشی از کار جرثقیل برجی معرفی انواع جرثقیل های برجی و اجزای آن الزامات ایمنی و فنی در زمان انتخاب تاورکرین زیر ساخت های مورد نیاز در زمان نصب و بهره برداری ارزیابی ریسک و بازرسی جرثقیل آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
آنالیز خطرات شغلی سازمان OSHA فهرست: این دستورالعمل برای چه کسانی تدوین شده است؟ خطر چیست؟ آنالیز خطرات شغلی چیست؟ چرا آنالیز خطرات شغلی مهم است؟ آنالیز خطرات شغلی چه ارزشی دارد؟ چه شغل هایی برای آنالیز خطرات شغلی مناسب هستند؟ از کجا باید شروع نمود؟ نمایی کلی از مراحل کاری یا وظایف چگونه خطرات محیط کار را شناسایی کنیم؟ چه مواردی از سناریوهای خوب خطرات کسب می گردد؟ برای انجام آنالیز خطرات شغلی چه سوالاتی را می توانید مطرح نمایید؟ دیگر عوامل موثر در وقوع حادثه چقدر احتمال وقوع یک حادثه وجود دارد؟ Dubai, Investment Companies, Business Loans, Investing Money, Credit Report, Investing, Credit History, Credit Bureaus, Credit Counseling
آنالیز خطرات شغلی سازمان OSHA
آنالیز خطرات شغلی سازمان OSHA فهرست: این دستورالعمل برای چه کسانی تدوین شده است؟ خطر چیست؟ آنالیز خطرات شغلی چیست؟ چرا آنالیز خطرات شغلی مهم است؟ آنالیز خطرات شغلی چه ارزشی دارد؟ چه شغل هایی برای آنالیز خطرات شغلی مناسب هستند؟ از کجا باید شروع نمود؟ نمایی کلی از مراحل کاری یا وظایف چگونه خطرات محیط کار را شناسایی کنیم؟ چه مواردی از سناریوهای خوب خطرات کسب می گردد؟ برای انجام آنالیز خطرات شغلی چه سوالاتی را می توانید مطرح نمایید؟ دیگر عوامل موثر در وقوع حادثه چقدر احتمال وقوع یک حادثه وجود دارد؟
جزوه دوره ایمنی حمل و نقل مواد و بالابرها عمليات حمل نقل و جابجايي مواد بخش مهمی از فرايندهای مختلف توليدی را تشکيل مي دهد. به طور متوسط برای توليد هر تن محصول حدود 45 تا 50 تن مواد جابجا مي شود. امروزه به منظور صرفه جويي در زمان و هزينه از حمل و نقل مکانيکي استفاده مي كنند. طبق آمار OSHA در حدود 20% از بيماريها و حوادث ناشي از كار مربوط به حمل و نقل است. احتمال رخ دادن آسيب ديدگي در هر مرحله از فرايندهای مختلف حمل و نقل وجود دارد از اينرو آموزش به افراد برای انجام ايمن فعاليت های مختلف در Canada, Used Equipment, Rental, Truck Cranes, Construction Equipment, Heavy Equipment, Construction Sector, Construction Site, Equipment
جزوه دوره ایمنی حمل و نقل مواد و بالابرها
جزوه دوره ایمنی حمل و نقل مواد و بالابرها عمليات حمل نقل و جابجايي مواد بخش مهمی از فرايندهای مختلف توليدی را تشکيل مي دهد. به طور متوسط برای توليد هر تن محصول حدود 45 تا 50 تن مواد جابجا مي شود. امروزه به منظور صرفه جويي در زمان و هزينه از حمل و نقل مکانيکي استفاده مي كنند. طبق آمار OSHA در حدود 20% از بيماريها و حوادث ناشي از كار مربوط به حمل و نقل است. احتمال رخ دادن آسيب ديدگي در هر مرحله از فرايندهای مختلف حمل و نقل وجود دارد از اينرو آموزش به افراد برای انجام ايمن فعاليت های مختلف در
مصاحبه با خانم مهندس فریبا گوهری از دانشگاه تورنتو کانادا Workers Compensation Insurance, Insurance Company, Medical Care, Insurance, Duties, Performance, Income, Medical
مصاحبه با خانم مهندس فریبا گوهری از دانشگاه تورنتو کانادا | www.ACGIH.ir
مصاحبه با خانم مهندس فریبا گوهری از دانشگاه تورنتو کانادا
Physics, Atomic Gas, Organic Molecules, Forms Of Matter, Building Blocks
اصول دزیمتری پرتوهای یونیزان
ارزیابی ریسک زیست محیطی fmea مخاطره زیست محیطی (ریسک زیست محیطی): شاخصی است که بیان کننده تهدیدهای بالقوه زیست محیطی بوده و ترکیبی از احتمال وقوع یک پدیده نامطلوب و شدت اثرات بالقوه ای است که آن پدیده بر سلامت مردم، محیط زیست و شهرت و اعتبار منطقه، ممکن است برجای گذارد. پیامدهای زیست محیطی: اثرات ناشی از جنبه های زیست محیطی پروژه مورد نظر است که این اثرات می تواند بصورت مثبت یا منفی بروز نماید. شدت اثر: اصطلاحی که برای بیان میزان اثرات ناشی از فعالیت های پروژه، م�واد اولیه، محصولات، مواد زاید، Environment, Chart, Diagram, Pie Chart
ارزیابی ریسک زیست محیطی fmea
ارزیابی ریسک زیست محیطی fmea مخاطره زیست محیطی (ریسک زیست محیطی): شاخصی است که بیان کننده تهدیدهای بالقوه زیست محیطی بوده و ترکیبی از احتمال وقوع یک پدیده نامطلوب و شدت اثرات بالقوه ای است که آن پدیده بر سلامت مردم، محیط زیست و شهرت و اعتبار منطقه، ممکن است برجای گذارد. پیامدهای زیست محیطی: اثرات ناشی از جنبه های زیست محیطی پروژه مورد نظر است که این اثرات می تواند بصورت مثبت یا منفی بروز نماید. شدت اثر: اصطلاحی که برای بیان میزان اثرات ناشی از فعالیت های پروژه، مواد اولیه، محصولات، مواد زاید،
Climate Change, Biology, Climate Change Effects, Prevention, Environmental Pollution, Water Pollution, Air Pollution, Groundwater
روش های مهندسی کنترل آلودگی هوا
Federal, Nuclear Disasters, Nuclear Power Plant, Nuclear Power, Nuclear Plant, Nuclear Energy, College News, Nuclear Reactor, Disasters
حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در بخش های پرتوشناسی تشخیصی
راهنمای روش های انتخاب وسایل حفاظت شنوایی
راهنمای روش های انتخاب وسایل حفاظت شنوایی
Budapest, Sports, Yoga, Rotterdam, Fighter, Master Chief, Fight, Firefighter, Fotografie
جریان های اطفایی در آتش نشانی (Fire Streams)