سایت تخصصی بهداشت حرفه ای

Collection by دانشجویان بهداشت حرفه ای

866 
Pins
 • 
54 
Followers
دانشجویان بهداشت حرفه ای
ایمنی تاور کرین در این بخش سعی شده است که کلیه نکات ایمنی تاورکرین، دستورالعمل و آیین نامه ایمنی، چک لیست و … به صورت طبقه بندی جمع آوری و پیوست شود. دستورالعمل ایمنی تاور کرین چک لیست ایمنی تاور کرین ویدیو ایمنی جرثقیل برجی نکات ایمنی و بازرسی فنی تاور کرین بررسی حوادث ناشی از کار جرثقیل برجی معرفی انواع جرثقیل های برجی و اجزای آن الزامات ایمنی و فنی در زمان انتخاب تاورکرین زیر ساخت های مورد نیاز در زمان نصب و بهره برداری ارزیابی ریسک و بازرسی جرثقیل آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

ایمنی تاور کرین

ایمنی تاور کرین در این بخش سعی شده است که کلیه نکات ایمنی تاورکرین، دستورالعمل و آیین نامه ایمنی، چک لیست و … به صورت طبقه بندی جمع آوری و پیوست شود. دستورالعمل ایمنی تاور کرین چک لیست ایمنی تاور کرین ویدیو ایمنی جرثقیل برجی نکات ایمنی و بازرسی فنی تاور کرین بررسی حوادث ناشی از کار جرثقیل برجی معرفی انواع جرثقیل های برجی و اجزای آن الزامات ایمنی و فنی در زمان انتخاب تاورکرین زیر ساخت های مورد نیاز در زمان نصب و بهره برداری ارزیابی ریسک و بازرسی جرثقیل آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

جزوه دوره ایمنی حمل و نقل مواد و بالابرها عمليات حمل نقل و جابجايي مواد بخش مهمی از فرايندهای مختلف توليدی را تشکيل مي دهد. به طور متوسط برای توليد هر تن محصول حدود 45 تا 50 تن مواد جابجا مي شود. امروزه به منظور صرفه جويي در زمان و هزينه از حمل و نقل مکانيکي استفاده مي كنند. طبق آمار OSHA در حدود 20% از بيماريها و حوادث ناشي از كار مربوط به حمل و نقل است. احتمال رخ دادن آسيب ديدگي در هر مرحله از فرايندهای مختلف حمل و نقل وجود دارد از اينرو آموزش به افراد برای انجام ايمن فعاليت های مختلف در

جزوه دوره ایمنی حمل و نقل مواد و بالابرها

جزوه دوره ایمنی حمل و نقل مواد و بالابرها عمليات حمل نقل و جابجايي مواد بخش مهمی از فرايندهای مختلف توليدی را تشکيل مي دهد. به طور متوسط برای توليد هر تن محصول حدود 45 تا 50 تن مواد جابجا مي شود. امروزه به منظور صرفه جويي در زمان و هزينه از حمل و نقل مکانيکي استفاده مي كنند. طبق آمار OSHA در حدود 20% از بيماريها و حوادث ناشي از كار مربوط به حمل و نقل است. احتمال رخ دادن آسيب ديدگي در هر مرحله از فرايندهای مختلف حمل و نقل وجود دارد از اينرو آموزش به افراد برای انجام ايمن فعاليت های مختلف در

راهنمای روش های انتخاب وسایل حفاظت شنوایی

惘悋���悋� 惘�愆 �悋� 悋�惠悽悋惡 �愕悋�� 忰�悋惴惠 愆��悋�� �惘�惠: Pdf 惶�忰悋惠: 29 惘�愆 �忰悋愕惡� � 悋愕惠�悋惆� 悋慍 �愕惡惠 擧悋�愆 惶惆悋 (NRR) 悋��悋惺 忰�悋惴 �悋� 惠� 擯�愆� 愆悋�� 悋�惘拆�悋擯 � 悋�惘�悋� 悋�惠悽悋

الگوهای طبقه بندی خطای انسانی

悋�擯��悋� 愀惡�� 惡�惆� 悽愀悋� 悋�愕悋�� �惘�惠: Pdf 惠惺惆悋惆: 14 惘��擧惘惆�悋� ��� 惆惘 悽愀悋�悋� 悋�愕悋�� 惠�悋�惠 惡�� �愃慍愆 � 悋愆惠惡悋� 惘�愆 �悋� �惠�悋�惠 惠悴慍�� � 惠忰��� 悽愀悋�悋� 悋�愕悋�� �惺惘��

ایمنی مواد شیمیایی و روش های طبقه بندی و نگهداری مواد شیمیایی

悋���� ��悋惆 愆���悋�� � 惘�愆 �悋� 愀惡�� 惡�惆� � �擯�惆悋惘� ��悋惆 愆���悋�� �惘�惠: PDF�惶�忰悋惠: 48 �愆擧�悋惠 �悋愆� 悋慍 悛�悋��惆� �悋� 愆���悋�� �忰�愀 擧悋惘 �擯�惆悋惘� � 悋�惡悋惘惆悋惘� 悋��� ��悋惆

سوالات تستی شبکه های توزیع آب و تاسیسات آن + پاسخ تشریحی ١- هدف اساسی از به کارگیری مخازن توزیع به کدام گزینه نزدیکتر است؟ (آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ۷۳) ۱) تامین نوسانات مصرف آب ۲) افزایش ظرفیت ذخیره ای ۳) تامین فشار ۴) کلرزنی آب ۲- حداقل ظرفیت مخزن آب در شبکه توزیع باید چه درصدی از حداکثر نیاز آبی روزانه باشد؟ (آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ۷۵) ۱) ۱۰۰ ۲) ۷۵ ۳) ۵۰ ۴) ۲۵

سوالات تستی شبکه های توزیع آب و تاسیسات آن + پاسخ تشریحی

سوالات تستی شبکه های توزیع آب و تاسیسات آن + پاسخ تشریحی ١- هدف اساسی از به کارگیری مخازن توزیع به کدام گزینه نزدیکتر است؟ (آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ۷۳) ۱) تامین نوسانات مصرف آب ۲) افزایش ظرفیت ذخیره ای ۳) تامین فشار ۴) کلرزنی آب ۲- حداقل ظرفیت مخزن آب در شبکه توزیع باید چه درصدی از حداکثر نیاز آبی روزانه باشد؟ (آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ۷۵) ۱) ۱۰۰ ۲) ۷۵ ۳) ۵۰ ۴) ۲۵

قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار همه کارشناسان بهداشت حرفه ای باید نسبت به قوانین و مقرراتی ایمنی و بهداشت آگاه باشند تا در صورتی که حادثه یا مورد حقوقی در شرکت ایجاد شد، بتوانند پاسخگو باشند. در زیر بخشی از این قوانین که در رابطه با حوادث ناشی از کار است بیان شده است. 1- حادثه ناشی از کار را تعریف نمائید؟ حادثه ناشی از کار عبارت است از اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیر مرگبار همراه می باشد. 2- از دیدگاه صندوق تأمین اجتماعی حادثه ناشی از کار…

قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار

قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار همه کارشناسان بهداشت حرفه ای باید نسبت به قوانین و مقرراتی ایمنی و بهداشت آگاه باشند تا در صورتی که حادثه یا مورد حقوقی در شرکت ایجاد شد، بتوانند پاسخگو باشند. در زیر بخشی از این قوانین که در رابطه با حوادث ناشی از کار است بیان شده است. 1- حادثه ناشی از کار را تعریف نمائید؟ حادثه ناشی از کار عبارت است از اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیر مرگبار همراه می باشد. 2- از دیدگاه صندوق تأمین اجتماعی حادثه ناشی از کار…

آسیب ها و بیمارهای شنوایی ناشی از سر و صدا ویژگی های عامل ایجادکننده سر و صدا (noise) عموما به یک صدای ناخواسته اطلاق می گردد. صدا احساسی است که در نتیجه ارتعاش هوا یا هر محیط دیگری در گوش حاصل می شود. صدا همچنین می تواند با برخورد مستقیم با ماده مرتعش ادراک شود. گوش انسان قادر به درک صدای در محدوده 16 الی 20000 هرتز می باشد. یک سر و صدا با موج کوتاه دارای حداکثر انرژی منحصر شده در فرکانس های با طیف کوتاه است، و یک صدای خالص (مثل صدای حاصل از تنظیم یک چنگ موسیقی) دربرگیر

آسیب ها و بیمارهای شنوایی ناشی از سر و صدا

آسیب ها و بیمارهای شنوایی ناشی از سر و صدا ویژگی های عامل ایجادکننده سر و صدا (noise) عموما به یک صدای ناخواسته اطلاق می گردد. صدا احساسی است که در نتیجه ارتعاش هوا یا هر محیط دیگری در گوش حاصل می شود. صدا همچنین می تواند با برخورد مستقیم با ماده مرتعش ادراک شود. گوش انسان قادر به درک صدای در محدوده 16 الی 20000 هرتز می باشد. یک سر و صدا با موج کوتاه دارای حداکثر انرژی منحصر شده در فرکانس های با طیف کوتاه است، و یک صدای خالص (مثل صدای حاصل از تنظیم یک چنگ موسیقی) دربرگیر

مدیریت خطر و ایمنی بیمار تعاریف: مخاطره: هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند باعث صدمه ، بیماری یا مرگ افراد، آسیب یا تخریب یا از دست دادن تجهیزات و دارایی سازمان شود ریسک: احتمال مخاطره یا عواقب بد، احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب شدت: نتیجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه ، آسیب به اموال ، و یا دیگر موارد مضری که می تواند اتفاق بیفتد احتمال: احتمال رخ دادن یک رویداد ضرورت های مدیریت ریسک در تمامِی اقدامات سازمانی ، امکان تصمیم گیری متعدد است

مدیریت خطر و ایمنی بیمار

مدیریت خطر و ایمنی بیمار تعاریف: مخاطره: هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند باعث صدمه ، بیماری یا مرگ افراد، آسیب یا تخریب یا از دست دادن تجهیزات و دارایی سازمان شود ریسک: احتمال مخاطره یا عواقب بد، احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب شدت: نتیجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه ، آسیب به اموال ، و یا دیگر موارد مضری که می تواند اتفاق بیفتد احتمال: احتمال رخ دادن یک رویداد ضرورت های مدیریت ریسک در تمامِی اقدامات سازمانی ، امکان تصمیم گیری متعدد است

لباس ایمنی کار (مشخصات، استاندارد) انواع لباس کار عوامل تهديد كننده در محيط كار كه می توان با استفاده از لباس كار از فرد در مقابل آنها محافظت كرد شامل موارد زير است: مواجعه با گرما مواجعه با سرما پاشش مواد مذاب برخورد اجسام و فشار اجسام نوک تيز و برنده مواد شيميايي خطرناک مواد راديو اكتيو

لباس ایمنی کار (مشخصات، استاندارد)

لباس ایمنی کار (مشخصات، استاندارد) انواع لباس کار عوامل تهديد كننده در محيط كار كه می توان با استفاده از لباس كار از فرد در مقابل آنها محافظت كرد شامل موارد زير است: مواجعه با گرما مواجعه با سرما پاشش مواد مذاب برخورد اجسام و فشار اجسام نوک تيز و برنده مواد شيميايي خطرناک مواد راديو اكتيو

آنالیز خطرات شغلی سازمان OSHA فهرست: این دستورالعمل برای چه کسانی تدوین شده است؟ خطر چیست؟ آنالیز خطرات شغلی چیست؟ چرا آنالیز خطرات شغلی مهم است؟ آنالیز خطرات شغلی چه ارزشی دارد؟ چه شغل هایی برای آنالیز خطرات شغلی مناسب هستند؟ از کجا باید شروع نمود؟ نمایی کلی از مراحل کاری یا وظایف چگونه خطرات محیط کار را شناسایی کنیم؟ چه مواردی از سناریوهای خوب خطرات کسب می گردد؟ برای انجام آنالیز خطرات شغلی چه سوالاتی را می توانید مطرح نمایید؟ دیگر عوامل موثر در وقوع حادثه چقدر احتمال وقوع یک حادثه وجود…

آنالیز خطرات شغلی سازمان OSHA

آنالیز خطرات شغلی سازمان OSHA فهرست: این دستورالعمل برای چه کسانی تدوین شده است؟ خطر چیست؟ آنالیز خطرات شغلی چیست؟ چرا آنالیز خطرات شغلی مهم است؟ آنالیز خطرات شغلی چه ارزشی دارد؟ چه شغل هایی برای آنالیز خطرات شغلی مناسب هستند؟ از کجا باید شروع نمود؟ نمایی کلی از مراحل کاری یا وظایف چگونه خطرات محیط کار را شناسایی کنیم؟ چه مواردی از سناریوهای خوب خطرات کسب می گردد؟ برای انجام آنالیز خطرات شغلی چه سوالاتی را می توانید مطرح نمایید؟ دیگر عوامل موثر در وقوع حادثه چقدر احتمال وقوع یک حادثه وجود…

مصاحبه با خانم مهندس فریبا گوهری از دانشگاه تورنتو کانادا

�惶悋忰惡� 惡悋 悽悋�� ���惆愕 �惘�惡悋 擯��惘� 悋慍 惆悋�愆擯悋� 惠�惘�惠� 擧悋�悋惆悋 | www.ACGIH.ir

مصاحبه با خانم مهندس فریبا گوهری از دانشگاه تورنتو کانادا

اصول دزیمتری پرتوهای یونیزان

悋惶�� 惆慍��惠惘� 拆惘惠��悋� ����慍悋� �惘�惠: pdf 惶�忰悋惠: 147 悋��悋惺 惡惘悽�惘惆 ��惠惘�� 惡悋 �悋惆� 悋惶�� � �惡悋�� 惆慍��惠惘� 拆惘惠��悋 惆慍��惠惘� 惡������擧 惆慍��惠惘� 惡悋���� �

ارزیابی ریسک زیست محیطی fmea مخاطره زیست محیطی (ریسک زیست محیطی): شاخصی است که بیان کننده تهدیدهای بالقوه زیست محیطی بوده و ترکیبی از احتمال وقوع یک پدیده نامطلوب و شدت اثرات بالقوه ای است که آن پدیده بر سلامت مردم، محیط زیست و شهرت و اعتبار منطقه، ممکن است برجای گذارد. پیامدهای زیست محیطی: اثرات ناشی از جنبه های زیست محیطی پروژه مورد نظر است که این اثرات می تواند بصورت مثبت یا منفی بروز نماید. شدت اثر: اصطلاحی که برای بیان میزان اثرات ناشی از فعالیت های پروژه، مواد اولیه، محصولات، مواد…

ارزیابی ریسک زیست محیطی fmea

ارزیابی ریسک زیست محیطی fmea مخاطره زیست محیطی (ریسک زیست محیطی): شاخصی است که بیان کننده تهدیدهای بالقوه زیست محیطی بوده و ترکیبی از احتمال وقوع یک پدیده نامطلوب و شدت اثرات بالقوه ای است که آن پدیده بر سلامت مردم، محیط زیست و شهرت و اعتبار منطقه، ممکن است برجای گذارد. پیامدهای زیست محیطی: اثرات ناشی از جنبه های زیست محیطی پروژه مورد نظر است که این اثرات می تواند بصورت مثبت یا منفی بروز نماید. شدت اثر: اصطلاحی که برای بیان میزان اثرات ناشی از فعالیت های پروژه، مواد اولیه، محصولات، مواد…

روش های مهندسی کنترل آلودگی هوا

惘�愆 �悋� ���惆愕� 擧�惠惘� 悛��惆擯� ��悋 �惘�惠: Pdf 惶�忰悋惠: 527 悛��惆擯� ��悋 惆惘 �忰�愀 �悋� 惘�惡悋慍 惺�悋�� �忰�愀� ��惓惘 惡惘 悋�惠愆悋惘 悛�悋��惆� �悋 惆惘 悴� 悋惶愀�悋忰悋惠� 惆惘 ��惘惆 悛��惆擯� ��悋

حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در بخش های پرتوشناسی تشخیصی

忰�悋惴惠 惆惘 惡惘悋惡惘 拆惘惠��悋� ����慍悋� 惆惘 惡悽愆 �悋� 拆惘惠�愆�悋愕� 惠愆悽�惶� �惘�惠: PPT 惶�忰悋惠: 370 忰�悋惴惠 惆惘 拆慍愆擧� �愕惠� 悋��惆�惺 慍惡悋�� �悋� 惘悋惆��悋�惠��忰�悋惴惠 惆惘 惘悋惆��惠惘悋拆� ��悋惺惆 惡悋