Siti Firda
More ideas from Siti
#wattpad #phi-tiu-thuyt Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mong các bạn vui vẻ :)  Nguồn : Nhiều nơi

#wattpad #phi-tiu-thuyt Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mong các bạn vui vẻ :) Nguồn : Nhiều nơi

Beautiful Secret Notebook Rs. 274 This trendy lock notebook with 144 pages will be a perfect pick to pen down your secrets and personal thoughts. Shop Now : https://hallmarkcards.co.in/collections/shop-all/products/diary-with-lock-and-key : Size : 18.8 X 13.8 cm.

Beautiful Secret Notebook Rs. 274 This trendy lock notebook with 144 pages will be a perfect pick to pen down your secrets and personal thoughts. Shop Now : https://hallmarkcards.co.in/collections/shop-all/products/diary-with-lock-and-key : Size : 18.8 X 13.8 cm.

形容詞 (Japanese Adjectives) #3

形容詞 (Japanese Adjectives) with hiragana and kanji also romanji and english translation :) enjoy