Pinterest
Rača Monastery is a Serbian Orthodox monastery from the 13th century, founded by Serbian King Dragutin. It is located at the foot of Mount Tara, and is one of the most important Serbian monasteries. | Манастир Рача из 13. века задужбина је краља Драгутина. Налази се у подножју планине Таре и један је од најзначајнијих српских манастира. | Photo: barbie_babe

Rača Monastery is a Serbian Orthodox monastery from the 13th century, founded by Serbian King Dragutin. It is located at the foot of Mount Tara, and is one of the most important Serbian monasteries. | Манастир Рача из 13. века задужбина је краља Драгутина. Налази се у подножју планине Таре и један је од најзначајнијих српских манастира. | Photo: barbie_babe

Monastery Gornjak - Pozarevac, Serbia.

Monastery Gornjak - Pozarevac, Serbia.

Did you know that the 13th century Žiča Monastery, the endowment of Serbian King Stefan the First Crowned, is the only monastery in the world where seven rulers, members of a single dynasty, have been crowned? | Да ли сте знали да је манастир Жича из прве половине 13. века, задужбина краља Стефана Првовенчаног, једини манастир у свету у ком је крунисано седам владара из једне династије? | Photo: ebojsa

Did you know that the 13th century Žiča Monastery, the endowment of Serbian King Stefan the First Crowned, is the only monastery in the world where seven rulers, members of a single dynasty, have been crowned? | Да ли сте знали да је манастир Жича из прве половине 13. века, задужбина краља Стефана Првовенчаног, једини манастир у свету у ком је крунисано седам владара из једне династије? | Photo: ebojsa

Pavlovac Monastery, with the church dedicated to St. Nicholas, is located on Kosmaj Mountain, in the village of Koraćica. It dates from the first quarter of the 15th century, when this part of the Serbian state was under the rule of Serbian despot Stefan Lazarević. | Манастир Павловац са црквом посвећеном светом Николи налази се на планини Космај, у селу Кораћица. Потиче из прве четвртине 15.века, када се овај део српске државе налазио под влашћу деспота Стефана Лазаревића. | Photo: saledo

Pavlovac Monastery, with the church dedicated to St. Nicholas, is located on Kosmaj Mountain, in the village of Koraćica. It dates from the first quarter of the 15th century, when this part of the Serbian state was under the rule of Serbian despot Stefan Lazarević. | Манастир Павловац са црквом посвећеном светом Николи налази се на планини Космај, у селу Кораћица. Потиче из прве четвртине 15.века, када се овај део српске државе налазио под влашћу деспота Стефана Лазаревића. | Photo: saledo

Serbian church destroyed in Kosovo i Metohija

Serbian church destroyed in Kosovo i Metohija

Ravanica monastery, together with the Church of the Holy Ascension, and its buildings surrounded by strong defensive walls with seven towers, lies at the foot of the Kučaj mountains, in the village of Senje near Ćuprija. | Манастир Раваница, са црквом Св. Вазнесења, и грађевинама опасаним чврстим одбрамбеним зидом са седам кула налази се у подножју Кучајских планина, у селу Сење код Ћуприје. | Photo: makragic13

Ravanica monastery, together with the Church of the Holy Ascension, and its buildings surrounded by strong defensive walls with seven towers, lies at the foot of the Kučaj mountains, in the village of Senje near Ćuprija. | Манастир Раваница, са црквом Св. Вазнесења, и грађевинама опасаним чврстим одбрамбеним зидом са седам кула налази се у подножју Кучајских планина, у селу Сење код Ћуприје. | Photo: makragic13

Gračanica Monastery is one of the most beautiful monuments of the Serbian medieval art. It is located in the namesake village, in the southern Serbian province of Kosovo and Metohija. It was built in 1321 as the endowment of Serbian King Milutin. | Манастир Грачаница је један од најлепших споменика српске средњовековне уметности. Подигнута је 1321. године, као задужбина краља Милутина. | Photo: ssofronijevic

Gračanica Monastery is one of the most beautiful monuments of the Serbian medieval art. It is located in the namesake village, in the southern Serbian province of Kosovo and Metohija. It was built in 1321 as the endowment of Serbian King Milutin. | Манастир Грачаница је један од најлепших споменика српске средњовековне уметности. Подигнута је 1321. године, као задужбина краља Милутина. | Photo: ssofronijevic

In the vicinity of Novo Miloševo, Serbia, lie the impressive remains of the former Romanesque basilica called Arača, built around 1230 on the foundations of an older church from the 11th century. | У близини Новог Милошева, у нашој северној покрајини, налазе се монументалне рушевине некадашње романичке базилике Араче, подигнуте око 1230. године на темељима старије цркве из 11. века. | Photo: tripinsrbija

In the vicinity of Novo Miloševo, Serbia, lie the impressive remains of the former Romanesque basilica called Arača, built around 1230 on the foundations of an older church from the 11th century. | У близини Новог Милошева, у нашој северној покрајини, налазе се монументалне рушевине некадашње романичке базилике Араче, подигнуте око 1230. године на темељима старије цркве из 11. века. | Photo: tripinsrbija

St. Cosmas and Damian Monastery, also known as Zočište Monastery, is a Serbian Orthodox monastery situated in the village of Zočište, near Orahovac, Kosovo & Metohija. | Манастир Светих врача Козме и Дамјана, познат и као манастир Зочиште, налази се у селу у близини Ораховца, на Косову и Метохији. | Photo: @milosbatricevic

St. Cosmas and Damian Monastery, also known as Zočište Monastery, is a Serbian Orthodox monastery situated in the village of Zočište, near Orahovac, Kosovo & Metohija. | Манастир Светих врача Козме и Дамјана, познат и као манастир Зочиште, налази се у селу у близини Ораховца, на Косову и Метохији. | Photo: @milosbatricevic

Gornjak Monastery from 1378 is situated in the valley of the river Mlava and it is the endowment of Serbin Prince Lazar Hrebeljanović. Not far from the monastery there was once a medieval castle called Ždrelo, so the monastery itself bore that name for a period of time. | Манастир Горњак из 1378. године налази се у долини реке Млаве и задужбина је кнеза Лазара Хребељановића. | Photo: petrolucio

Gornjak Monastery from 1378 is situated in the valley of the river Mlava and it is the endowment of Serbin Prince Lazar Hrebeljanović. Not far from the monastery there was once a medieval castle called Ždrelo, so the monastery itself bore that name for a period of time. | Манастир Горњак из 1378. године налази се у долини реке Млаве и задужбина је кнеза Лазара Хребељановића. | Photo: petrolucio

Манастир Враћевшница се налази у општини Горњи Милановац у Моравичком округу…

Манастир Враћевшница се налази у општини Горњи Милановац у Моравичком округу…

Sisojevac Monastery, with the church dedicated to the Holy Transfiguration, is a Serbian Orthodox monastery located in the village of Sisevac, near the town of Ćuprija. It was probably built in the 14th century. | Манастир Сисојевац, са црквом посвећеном Светом Преображењу, налази се у селу Сисевац, у близини Ћуприје. Вероватно је подигнут у 14. веку. | Photo: _photo_studio_s_

Sisojevac Monastery, with the church dedicated to the Holy Transfiguration, is a Serbian Orthodox monastery located in the village of Sisevac, near the town of Ćuprija. It was probably built in the 14th century. | Манастир Сисојевац, са црквом посвећеном Светом Преображењу, налази се у селу Сисевац, у близини Ћуприје. Вероватно је подигнут у 14. веку. | Photo: _photo_studio_s_

Манастир Увац

Манастир Увац

Фрушка Гора - манастир Беочин

Фрушка Гора - манастир Беочин