User Avatar

SmileHomes.com

smilehomes.com·
แชร์ไอเดียออกแบบ ตกแต่ง บ้านสไตล์ Modern, Minimal, แบบบ้านสำเร็จพร้อมก่อสร้าง KONCEPT HOUSE เป็นแนวคิดการออกแบบบ้าน จากสไตล์ รูปแบบภายนอกของบ้าน ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของตัวบ้าน การเลือกใช้วัสดุ บรรยากาศโดยรวมของบ้านที่ท่านชอบ มาออกแบบรายละเอียดตามประโยชน์ใช้สอยที่ท่านต้องการ และเขียนเป็นแบบก่อสร้าง หรือแบบพิมพ์เขียวครบชุด ให้ท่านนำไปใช้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากทางราชการ และให้ผูู้รับเหมานำไปสร้างจริงได้ทันที
smilehomes_com
··
2 followers
·
0 following