Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Quản Lý Cao Ốc Song Châu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Quản Lý Cao Ốc Song Châu

scgroup.com.vn
Ho Chi Minh City, Vietnam / Song Châu (SCBI) là doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực đầu tư cao ốc văn phòng, quản lý tòa nhà và thương mại dịch vụ bất động sản tại Việt Nam.
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Quản Lý Cao Ốc Song Châu