Σπ Παν
More ideas from Σπ
Pythagorean Theorem Definition Worksheets

These Pythagorean Theorem Worksheets are perfect for providing children a fun way to practice and learn the Pythagorean Theorem. These worksheets are great resources for the Grade, Grade, and Grade.

Ιδέες για δασκάλους: Πολύχρωμη αριθμογραμμή ως το 100

number line for classroom (printable)

Ιδέες για δασκάλους: Ποια πράξη να διαλέξω

Ιδέες για δασκάλους: Ποια πράξη να διαλέξω

Learning about the four solid shapes can be fun! Here are 20 self checking puzzle pieces of spheres, cubes, cones, and cylinders.The instruction page has several games to play using these pieces.

Learning about the four solid shapes can be fun! Here are 20 self checking puzzle pieces of spheres, cubes, cones, and cylinders. I have other Puzzles & Games n my stores!