studenterpræsterne på Frederiksberg

Collection by Studenterpræsterne på Frederiksberg

På alle landets universiteter er der tilknyttet studenterpræster, som er ansat af den danske folkekirke. Charlotte Cappi Grunnet og Søren Kjær Bruun er Studenterpræsterne på Frederiksberg.

studenterpræsterne på Frederiksberg
  Fair Grounds, Fun, Travel, Fin Fun, Trips, Traveling, Tourism, Lol, Funny

På alle landets universiteter er der tilknyttet studenterpræster, som er ansat af den danske folkekirke, og som står til rådighed for personlige samtaler og sparring med de studerende. På Frederiksberg Campus er det Charlotte Cappi Grunnet og Søren Kjær Bruun. http://spfb.dk/

http://spfb.dk/kontakt-studenterpraesterne/

I løbet af året vil vi have forskellige arrangementer- og gudstjenestekoncepter. Det kan være Lyrikaftener, foredrag, debatter koncerter, studiekredse, fx strikke-, løbe-, bokse- og mad-klub. http://spfb.dk/kom-og-vaer-med-frederiksberg/