Tabernacl
More ideas from Tabernacl
Ffair Hydref

Ffair Hydref

Pryd o fwyd ar ddiwedd gwibdaith ardderchog

Pryd o fwyd ar ddiwedd gwibdaith ardderchog

Dathlu 200 mlynedd

Dathlu 200 mlynedd

Mae'r Tabernacl yn eglwys hanesyddol sydd â'i gwreiddiau’n ymestyn yn ôl mor bell â’r ddeunawfed ganrif, ac sydd â’i golwg heddiw ar fod yn eglwys:      gynnes a chroesawgar      agored a diragfarn      eciwmenaidd ei nod      drwyadl Gymraeg ei chyfrwng iaith

Mae'r Tabernacl yn eglwys hanesyddol sydd â'i gwreiddiau’n ymestyn yn ôl mor bell â’r ddeunawfed ganrif, ac sydd â’i golwg heddiw ar fod yn eglwys: gynnes a chroesawgar agored a diragfarn eciwmenaidd ei nod drwyadl Gymraeg ei chyfrwng iaith

Mabolgampau 14 - Y Tabernacl Caerfyrddin

Cwrdd Diolchgarwch, Tabernacl, Caerfyrddin

Cwrdd Diolchgarwch, Tabernacl, Caerfyrddin