ten! archiv: Kladno - Prague region

Collection by Ten! archiv

6 
Pins

ten! archiv = Historical materials from the region between Kladno and Prague, Czech Republic

ten! archiv
Františkánský klášter v Hájku / Franciscan Monastery in Hájek. Klášter býval významným poutním místem u Prahy, dokladem toho jsou i svaté obrázky s tematikou kláštera a Panny Marie. The monastery has been an important pilgrimage site near Prague and the evidence is also the holy pictures of the Monastery and the Virgin Mary. By the way, the Czech lands used to be a center of such holy images printing, until the mid-19th century. The picture is embossed lithograph.

Co také naleznete v archivu...

Shuting down ČSA aircraft over Greece during the Greek Civil War. ČSA aircraft lost way due to a strong storm orientation. According to some sources, the pilot used flares that were followed by Greek insurgents apparently incorrectly analyzed and plane was shot down. Due to the political situation official version was " accident due to bad weather" and the plane hit the mountain in the mountains Taygetos / 21.12.1948: Sestřelení letadla společnosti ČSA nad Řeckem během řecké občanské války. In Ancient Times, Insurgent, Prague, Pilot, Greece, Aircraft, Europe, Weather, Strong

Security Check Required

Shuting down ČSA aircraft over Greece during the Greek Civil War. ČSA aircraft lost way due to a strong storm orientation. According to some sources, the pilot used flares that were followed by Greek insurgents apparently incorrectly analyzed and plane was shot down. Due to the political situation official version was " accident due to bad weather" and the plane hit the mountain in the mountains Taygetos / 21.12.1948: Sestřelení letadla společnosti ČSA nad Řeckem během řecké občanské války.

Buštěhrad, 1935: Invitation to ball in pub "U Bečvářů" at Buštěhrad. / Pozvánka na baráčnický ples z roku 1935 v (dnes znovuobnovené) hospodě U Bečvářů na Buštěhradě (tehdy i sídlu ochotnického divadla). Za socialismu se v této hospodě pořádaly známé sběratelské trhy. Czech Republic, Prague, Painting, Art, Art Background, Painting Art, Kunst, Paintings, Gcse Art

Security Check Required

Buštěhrad, 1935: Invitation to ball in pub "U Bečvářů" at Buštěhrad. / Pozvánka na baráčnický ples z roku 1935 v (dnes znovuobnovené) hospodě U Bečvářů na Buštěhradě (tehdy i sídlu ochotnického divadla). Za socialismu se v této hospodě pořádaly známé sběratelské trhy.

Central Prague, the first days of the Protectorate after the occupation by German troops. Note that the cars still drove on the left - it was therefore the first days of the Protectorate: sometime between 03.15.1939 - 03.26.1939. /  Praha - Příkopy, první dny Protektorátu po obsazení německým vojskem. Všimněte si, že auta stále ještě jezdila vlevo - jednalo se tedy o první dny Protektorátu, tedy někdy mezi 15.3.1939 - 26.3.1939. Czech Republic, Prague, Troops, German, Note, Cars, Deutsch, German Language, Autos

Security Check Required

Central Prague, the first days of the Protectorate after the occupation by German troops. Note that the cars still drove on the left - it was therefore the first days of the Protectorate: sometime between 03.15.1939 - 03.26.1939. / Praha - Příkopy, první dny Protektorátu po obsazení německým vojskem. Všimněte si, že auta stále ještě jezdila vlevo - jednalo se tedy o první dny Protektorátu, tedy někdy mezi 15.3.1939 - 26.3.1939.

Old Prague Ruzyne Airport: Since 1940 the old Ruzyne airport has been place for the German Luftwaffe Cadet School (Flugzeugführerschule - FFS) for training pilots of bombers. This photo, marked on the reverse side with probably cadet name (Hans Jürgen Backhaus) shows the theoretical part of education. Note the writing on the wall at the top right: "Engines washroom - pull in case of fire!" /  Na starém ruzyňském letišti byly od roku 1940 umístěny kadetní školy německé Luftwaffe.

Co také naleznete v archivu...