Thẩm mỹ viện Milan

Thẩm mỹ viện Milan

www.milanspa.vn
Thẩm mỹ viện Milan do bác sỹ Trần Hoàng Oanh trực tiếp phụ trách, hoạt động theo giấy phép số GPYT: 1974/HNO-CCHN, Sở Y tế Thành phố Hà Nội cấp.
Thẩm mỹ viện Milan