Valentina | The Baking Fairy

Valentina | The Baking Fairy

Texas / 24, Italian/Texan. I cook, I bake, I craft, I nanny, I blog, I run, I do yoga. Glitter runs through my veins. Physician Assistant in progress!