Thiết bị Bosch

Thiết bị Bosch

10 followers
·
10 followers
Thông tin, hình ảnh về thiết bị sửa chữa ô tô bosch như: máy ra vào lốp, máy cân chỉnh góc đặt bánh xe, thiết bị cân bơm cao áp...
Thiết bị Bosch
More ideas from Thiết
Máy cân bằng lốp xe tải WBE-5210

Máy cân bằng lốp xe tải WBE-5210

Máy cân bằng lốp ô tô WBE-4515

Máy cân bằng lốp ô tô WBE-4515

Máy cân bằng lốp ô tô WBE-4510

Máy cân bằng lốp ô tô WBE-4510

Máy cân bằng bánh xe WBE-4435

Máy cân bằng bánh xe WBE-4435

Máy cân bằng lốp WBE-4430

Máy cân bằng lốp WBE-4430

Máy cân bằng lốp WBE-4400

Máy cân bằng lốp WBE-4400

Máy cân bằng lốp WBE-4230

Máy cân bằng lốp WBE-4230

Máy cân bằng lốp WBE-4140

Máy cân bằng lốp WBE-4140

Máy cân bằng lốp WBE-4110

Máy cân bằng lốp WBE-4110

Máy cân bằng lốp WBE-4100

Máy cân bằng lốp WBE-4100

Máy ra vào lốp kiểu không lơ via BOSCH TCE-4540

Here you will find Bosch testing equipment, diagnostic products & services for your workshop. Save time and money finding and repairing faults!

Máy tháo vỏ xe không lơ via BOSCH TCE-4465+TCE100+TCE320 S12

Máy tháo vỏ xe không lơ via BOSCH TCE-4465+TCE100+TCE320 S12

Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4465+TCE320 S12

Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4465+TCE320 S12

Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4460

Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4460

Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4425

The Bosch TCE Cost-effective tyre service – with a high level of convenience. For rim diameters from to (external clamping) and widths from to One to two rotation speeds allow a higher working frequency.

Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4420+TCE300

Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4420+TCE300