Tiny Loly

Tiny Loly

camtuoi.com
Việt Nam / Tiny Loly - Beauty blogger Việt Nam. Ở nhà thì thích viết blog, làm review mỹ phẩm. Ra ngoài thì thích du lịch đó đây và chụp ảnh ^^
Tiny Loly