Trần Tina
Trần Tina
Trần Tina

Trần Tina

Hát cũng ổn .ăn cung nhiều .béo cũng đều...thích xem phim kinh dị,ăn bánh tráng, pizza,...nói chung món ngon là thích hết.bị thích trẻ con.hay đi chơi loang qua