TUSACHTAMLINH.NET

1,460 Pins
 1y
Collection by
Mật Tông Thiên Đình - Cư Sĩ Triệu Phước * Vì sao gọi là Mật tông thiên đình?   Thầy Già ( cư sĩ Triệu Phước ) đã tập trung Mật tông của thế giới qua ngã Nam Tông (Thái Lan, Lào, Cao Miên, Miến Điện) và Bắc Tông (qua kinh sách từ nơi hòa thượng Thích Viên Đức, bản thân Hoà thượng cũng chỉ được phép bí truyền) và được sắc lệnh của Thiên Đình từ Đức Đại Nhật Như Lai để truyền bá Mật tông thế giới cho đại chúng, chứ không phải do sự truyền thừa từ những hệ phái mật tông của thế gian (Ấn Độ, Tây Tạng Pie Chart