every little TU soc-anth thing

สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ท่าพระจันทร์-ทุ่งรังสิต-และที่อื่นๆ here, there, and everywhere
59 Pins66 Followers
บทคัดย่อของบทความนำเสนอ "Tracing Post-Dvaravati Culture from Space: applying remote sensing techniques in west-central Thailand" โดย ดร. @Podjanok Kanjanajuntorn ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ คณะสังคมวิทยาฯ มธ. (ร่วมกับนักวิชาการจากกรมศิลปากรและกระทรวง ICT) ที่นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมนักโบราณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยุโรป (EurASEAA) ครั้งที่ 14 ที่กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา

abstract: Tracing Post-Dvaravati Culture from Space: applying remote sensing techniques in west-central Thailand « Faculty of Sociology and Anthropology

มาร่วมกันหาคำตอบว่า “สังคมวิทยา" จะเอาไปใช้ทำอะไร?? ทั้งๆ ที่เป็นมนุษย์อยู่แล้วยังจะเรียน “มานุษยวิทยา" ไปทำไมอีก?? ในงานนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีของนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทั่วประเทศ: "วัดสายตา" วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม นี้ ที่ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

มาร่วมกันหาคำตอบว่า “สังคมวิทยา" จะเอาไปใช้ทำอะไร?? ทั้งๆ ที่เป็นมนุษย์อยู่แล้วยังจะเรียน “มานุษยวิทยา" ไปทำไมอีก?? ในงานนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีของนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทั่วประเทศ: "วัดสายตา" วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม นี้ ที่ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะลงรักอาเซียน" โดยวิทยากร คุณ นวลลออ แวนเดอร์โฮเวน วันที่ 16-18 มกราคม นี้ ดูกำหนดการโดยละเอียดได้ในลิงค์

workshop: ศิลปะลงรักอาเซียน « Faculty of Sociology and Anthropology

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการนำเสนอบทความทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ในการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying  examination) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการนำเสนอบทความทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ในการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2555

บทสนทนาว่าด้วยอำนาจในพิธีกรรม จากงานศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์: บันทึกจากการเสวนาหัวข้อ "พิธีกรรมและความเชื่อในโลกยุคดิจิตอล"  ในงานประชุมวิชาการ "สะท้อน ย้อนคิด สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เชียงใหม่" โดย ดร. อนุสรณ์ อุณโณ (ขอบคุณภาพถ่าย โดย สมัคร์ กอเซ็ม)

บทสนทนาว่าด้วยอำนาจในพิธีกรรม จากงานศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์: บันทึกจากการเสวนาหัวข้อ "พิธีกรรมและความเชื่อในโลกยุคดิจิตอล" ในงานประชุมวิชาการ "สะท้อน ย้อนคิด สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เชียงใหม่" โดย ดร. อนุสรณ์ อุณโณ (ขอบคุณภาพถ่าย โดย สมัคร์ กอเซ็ม)

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา มธ. ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ "ทำไมต้องไปไกรลาส" บ่ายโมงครึ่ง วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน นี้ ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา มธ. ท่าพระจันทร์ วิทยากร  รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ || รอน แรมทาง) || ปิยฤทัย ปีโยพีระพงศ์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ @Suddan Wisudthiluck

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา มธ. ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ "ทำไมต้องไปไกรลาส" บ่ายโมงครึ่ง วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน นี้ ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา มธ. ท่าพระจันทร์ วิทยากร รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ || รอน แรมทาง) || ปิยฤทัย ปีโยพีระพงศ์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ @Suddan Wisudthiluck

โปสการ์ดภาพถ่ายฝีมืออาจารย์ เตรียมไว้ให้พี่บัณฑิตเขียนส่งถึงน้องใหม่ วันปัจฉิมนิเทศ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์ 2556 ▶ Play #flipagram Video - http://flipagram.com/f/ZibgwCZ41N

โปสการ์ดภาพถ่ายฝีมืออาจารย์ เตรียมไว้ให้พี่บัณฑิตเขียนส่งถึงน้องใหม่ วันปัจฉิมนิเทศ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์ 2556 ▶ Play #flipagram Video - http://flipagram.com/f/ZibgwCZ41N

@Suddan Wisudthiluck เขียนถึงตราสัญลักษณ์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์: จากแก้วหลากสี (polychrome glass) รูปศีรษะบุคคล สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น ซึ่งพบบริเวณปากแม่น้ำโขง ถึงภาระหน้าที่ในการเรียนรู้และทำความเข้าใจมนุษย์ ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาพถ่ายโดย @Podjanok Kanjanajuntorn

@Suddan Wisudthiluck เขียนถึงตราสัญลักษณ์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์: จากแก้วหลากสี (polychrome glass) รูปศีรษะบุคคล สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น ซึ่งพบบริเวณปากแม่น้ำโขง ถึงภาระหน้าที่ในการเรียนรู้และทำความเข้าใจมนุษย์ ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาพถ่ายโดย @Podjanok Kanjanajuntorn

"10 คำถามกับ 'อนุสรณ์ อุณโณ': 'ไฟใต้' ในสายตานักวิชาการรุ่นใหม่"--มติชนสนทนากับ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์

"10 คำถามกับ 'อนุสรณ์ อุณโณ': 'ไฟใต้' ในสายตานักวิชาการรุ่นใหม่"--มติชนสนทนากับ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษในรายวิชา ม.443 การวิจัยและออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ ประเดิมครั้งแรก วันที่ 9 มกราคมนี้ ด้วยหัวข้อ "การพัฒนานิทรรศการและการประเมินการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ของนิทรรศการ" โดยคุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ เวลา 13.30-16.30 น. ที่ห้อง 406 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดของการบรรยายทั้งหมดได้ในลิงค์

ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษในรายวิชา ม.443 การวิจัยและออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ ประเดิมครั้งแรก วันที่ 9 มกราคมนี้ ด้วยหัวข้อ "การพัฒนานิทรรศการและการประเมินการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ของนิทรรศการ" โดยคุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ เวลา 13.30-16.30 น. ที่ห้อง 406 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดของการบรรยายทั้งหมดได้ในลิงค์

Pinterest
Search