Úherčice

Úherčice

www.uhercice.com
Úherčice 32, 53803 Heřmanův Městec / Úherčice naj­de­me již­ně od Heř­ma­no­va Měst­ce smě­rem na Vá­pen­ný Po­dol a Seč v nad­moř­ské výš­ce 400 m. V obci se nachází šestiboká kaple Panny Marie.
Úherčice