Urbanus Sekiyu

Urbanus Sekiyu

Tiada mengenal batas waktu untuk belajar
Urbanus Sekiyu