Център за личностно развитие

Център за личностно развитие

velikova.eu
България / Центъра провежда курсове, обучения, семинари, консултации и др., насочени към постигане на РАЗВИТИЕ, УСПЕХ, ЩАСТИЕ, МЕЧТИ!
Център за личностно развитие