Hà Nội near the Opera House - Nhà Hát Lớn

12 Pins
 11y
Collection by
Phố Phan Chu Trinh Country, Vans, Phan, Canal, Photo, Road, Explore, House, Structures
Panoramio is no longer available
Phố Phan Chu Trinh
Nhà Hát Lớn (Khoảng từ 1912 về trước) Vietnam, Theatre Architecture, Opera, Architecture, Hanoi Vietnam, Theatre, Vietnam History, Theater Architecture, Taj Mahal
Panoramio is no longer available
Nhà Hát Lớn (Khoảng từ 1912 về trước)
Ngày Xửa Ngày Xưa - Phố - Tràng Tiền - Street (Rue de Paul Bert Ngày Xưa) Street, Trang, Plaza, Street View, City, Paul
Panoramio is no longer available
Ngày Xửa Ngày Xưa - Phố - Tràng Tiền - Street (Rue de Paul Bert Ngày Xưa)
Vườn hoa Con Cóc Colonial, Travel, Hoa, Hotel, Scenic
Panoramio is no longer available
Vườn hoa Con Cóc
Nhà Hát Lớn Exterior, Vietnam Vacation, Vietnam Travel, Spanish Colonial, Heritage
Panoramio is no longer available
Nhà Hát Lớn
Phố - Tràng Tiền - Street Landmarks, Louvre
Phố - Tràng Tiền - Street
Bách hoá tổng hợp (khi chưa bị phá) Design, History, Photography, Life, Background, Scenes
Bách hoá tổng hợp (khi chưa bị phá)
Trường Albert Sarrault (Nay là trường PTTH Trần Phú) Mansions, Albert, Olds, Old Photos
Trường Albert Sarrault (Nay là trường PTTH Trần Phú)
Hanoi Opera House at Night Trips, Cool Pictures, Beautiful Vietnam, Bbc, Fun, Photo Galleries
Hanoi, Vietnam, Photo Gallery -- National Geographic Traveler
Hanoi Opera House at Night
Opera House in Hanoi, Vietnam Opera House, Beautiful Architecture, Places To Visit
Opera House in Hanoi, Vietnam
Vườn Hoa Nhà Hát Lớn - Hanoi Hilton Hotel Places, Wonderful Places, The Originals, Hilton
Vườn Hoa Nhà Hát Lớn - Hanoi Hilton Hotel
Trường Trần Phú The Opera
Trường Trần Phú