Wedman Hutahaean

Wedman Hutahaean

Aisatsu~ hajimemashite watashiwa wedman christian hutahaean desu Ryu-kun yonde kudasai Medan kara kimashita douzo yoroshiku onegaishimasu~