Wieńczysław Nieszczególny

Wieńczysław Nieszczególny

Polska / to sem ja, netoperek :)